Hyvinvointi-navigaattori®

Tunnista kokonaisvaltaisesti luontainen tyylisi, ruokailutottumuksesi, liikuntasi ja palautuminen.

Hyvinvointinavigaattori® antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Raportissa käydään läpi:

  • Luontainen tyyli toimia
  • Ruokailutottumukset
  • Liikuntatottumukset
  • Lepo ja palautuminen

Lähtötilanteen analyysi on keskeisen tärkeää, jotta kullekin henkilölle löydetään juuri ne oikeat muutostarpeet, joihin tarttuminen on sillä hetkellä tärkeintä.

Usein tavat ja tottumukset ovat linkittyneinä toisiinsa. Tällöin yhdestä huonosta tavasta seuraa toinen. Tästä esimerkkinä on liian vähäinen uni, josta seuraa mm. syömisen ja liikkumisen haasteita.

Onnistumisen mahdollistamiseksi on löydettävä ne asiat, jotka ovat kaiken ytimessä, joihin puuttumalla moni muu asia lähtee ’parantumaan’ lähes kuin itsestään.

59,00

Tiedot

MUUTOS ALKAA OIVALLUKSESTA

LÖYTÄÄKSESI PARHAAN POLUN KOHTI HYVINVOINTIA, SINUN ON TIEDETTÄVÄ, MISTÄ LÄHDET MATKAAN.

Tunnista kokonaisvaltaisesti luontainen tyylisi, ruokailutottumuksesi, liikuntasi ja palautuminen.

Hyvinvointinavigaattori® antaa kokonaisvaltaisen kuvan hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Raportissa käydään läpi:

  • Luontainen tyyli toimia
  • Ruokailutottumukset
  • Liikuntatottumukset
  • Lepo ja palautuminen

Lähtötilanteen analyysi on keskeisen tärkeää, jotta sinulle löydetään juuri ne oikeat muutostarpeet, joihin tarttuminen on sillä hetkellä tärkeintä.

Usein tavat ja tottumukset ovat linkittyneinä toisiinsa. Tällöin yhdestä huonosta tavasta seuraa toinen. Tästä esimerkkinä on liian vähäinen uni, josta seuraa mm. syömisen ja liikkumisen haasteita.

Onnistumisen mahdollistamiseksi on löydettävä ne asiat, jotka ovat kaiken ytimessä, joihin puuttumalla moni muu asia lähtee ’parantumaan’ lähes kuin itsestään.

Raportin pohjalla on kysely, jolla kartoitetaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisesti ja kokoaa lähtötiedot visuaalisesti yhteen. Luontainen tyyli/osio kertoo siitä, minkälaista tietoa kukin tarvitsee motivaationsa vahvistukseksi ja miten on hyvä toimia, jotta motivaatio ei häviä matkan varrella.

Hyödyt

Tuloksena syntyvä raportti lisää itsetuntemusta, koska siihen tulostuvat hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Kun oppii tunnistamaan oman luontaisen tyylinsä, ymmärtää mitkä asiat vievät ja mitkä tuovat energiaa.

Hyvä itsetuntemus on itsensä johtamisen edellytys. Mitä paremmin oppii johtamaan itseään hyvinvoinnin eri osa-alueilla sitä paremmat ja pitkäkestoisemmat tulokset saadaan. Itsensä johtamista on esimerkiksi se, että osaa – luontaisen tyylinsä tuntien – tietoisesti valita oikeat toimintatavat ja välttää niitä toimintatapoja, jotka vievät hänen motivaatiotaan.

Hyvinvointia vahvistavien uusien tapojen oppiminen on usein haasteellista. Onnistumisen mahdollisuutta lisää se, että tapoja opetellaan itselle luontaisella tavalla.

MITEN TOIMIN?

Tilattuasi palvelun, saat 24 tunnin sisällä (useimmiten nopeammin) sähköpostiosoitteeseesi henkilökohtaisen linkin, jota klikkaamalla pääset kartoitukseen. (Jos sinulla on webmail-osoite, katso tarvittaessa roskapostikansiosi, koska jotkut webmail-palvelut laittavat kaikki linkin sisältävät sähköpostit automaattisesti roskapostikansioon.)

Kun olet tehnyt kartoituksen, saat 24 tunnin sisällä (useimmiten nopeammin) sähköpostiisi:
– oman HYVINVOINTINAVIGAATTORI®:si
– työkirjan, joka ohjaa sinua pohtimaan ja reflektoimaan niitä asioita, jotka auttavat sinua eteenpäin hyvinvoinnin polulla. (tulostettava pdf).

 

Lisätiedot